Σπουδάζω σωστά

Κάθε εβδομάδα Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας, μας κάνουν κοινωνούς της γνώσης που διοχετεύουν στους φοιτητές, των ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και των εξελίξεων στο χώρο της επιστήμης και της κοινωνίας.

Read more