Νέος εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Μαραθώνα, ο Δημήτρης Μακρής!

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 14:48
Νέος εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Μαραθώνα, ο Δημήτρης Μακρής!
|| || ||

Aναλυτικά η απόφαση από τον Δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου

Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)

Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών

Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων, την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τον ορισμό του κ. Μακρή Δημητρίου του Γεωργίου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων, την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Μακρή Δ. να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.