Δήμος Παλλήνης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 10/5/21

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείσθε, σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την 10η Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 15ο Μονομελές, στην υπόθεση της προσφυγής της Ανδριανής Ζουλομητάκη κατά του Δήμου Παλλήνης την 14/5/2021. 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης απάντησης στην Εξώδικο Διαμαρτυρία προς τον Δήμο Παλλήνης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ.

Γέρακας, 06-05-2021

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ζούτσος