Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου: «Καμπάνα» για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών στο Ν. Βουτζά!

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 10:58
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου: «Καμπάνα»  για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών στο Ν. Βουτζά!
|| || ||

Πρόστιμο από τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου σε κάτοικο του Νέου Βουτζά για παράνομη τοποθέτηση κλαδιών κηπευτικών εργασιών.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση περί επιβολής προστίμου που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Ραφήνας το πρόστιμο ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.

3. Την με αρ,. πρωτ. ΠΕΑ 3015/23-9-2020 έκθεση ελέγχου αυτοψίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ποσού 300,00€ στην κα Μ….. Α…… με ΑΦΜ ………. επί της οδού Β……. Ν. Βουτσάς Ραφήνα

Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.