Ραφήνα & Μαραθώνας: 297.586 ευρώ για την περιβαλλοντική αναζωογόνηση του Νέου Βουτζά

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 09:15
Ραφήνα & Μαραθώνας: 297.586 ευρώ για την περιβαλλοντική αναζωογόνηση του Νέου Βουτζά
|| || ||

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για την περιβαλλοντική αναζωογόνηση του Νέου Βουτζά, θα υπάρξει μελέτη ύψους 297.586 ευρώ, αφού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του Δήμου Μαραθώνα για την μελέτη του έργου “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” συνολικού προϋπολογισμού 297.586,73 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Σκοπός της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τόσο της καθεαυτής πληγείσας περιοχής από την φονική πυρκαγιά του 2018 στο Μάτι, όσο και του συνόλου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα αντίστοιχα.

Ειδικότερα

- Στην Α’ Είσοδο Νέου Βουτζά, σε ακίνητο έκτασης 11.389,46 τ. μ., έναντι της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στη συμβολή των Οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Κυβέλης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

- Στην Β΄ Είσοδο Νέου Βουτζά σε ακίνητο έκτασης 6.350,00 τ.μ., που περικλείεται από τις Οδούς Εσπερίδων, Εκάβης, Αμφιτρίτης και Διαγόρα» του Δήμου Μαραθώνα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» για λογαριασμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του Δήμου Μαραθώνα αντίστοιχα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα, για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: i. Αρχιτεκτονική, σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής ii. H/M iii. Τοπογραφική iv. Φυτοτεχνική v. Στατική, που οι Τεχνικές Υπηρεσίες και των δύο δήμων, δήλωσαν ότι στη παρούσα φάση δεν δύνανται να εκπονήσουν.

Κατόπιν τούτου οι δυο Δήμοι ζήτησαν από τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. την ανάληψη της εκπόνησης και επίβλεψης των απαιτούμενων μελετών.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ρητά ορίζεται ότι «…οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους 4 Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.» Σε συνέχεια των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104) και της εγκυκλίου 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών συστάθηκε ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, με ιδρυτές μετόχους τους Δήμους Καρύστου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου.

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττοντας από κοινού με τους ΟΤΑ με σκοπό μεταξύ άλλων την τεχνική τους υποστήριξη. Διαθέτει Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας-Κ.Ε.Υ. (συν. 4) και τεχνική επάρκεια της Τεχνικής του Υπηρεσίας (συν. 5).

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 297.586,73 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε. 9769.05.081 έως του ποσού των 297.586,73 €.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ» Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του Δήμου Μαραθώνα.

Ορίστηκαν επίσης οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι καθώς και οι αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τακτικά μέλη
1. Ευρώπη Κοσμίδη (Πρόεδρος)
2. Ζωή Βαρελη-Στεφανίδη

Αναπληρωματικά μέλη:
1.Αθανάσιος Κατσίγιαννης
2.Αικατερίνη Θεοχάρη

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.