Πρόστιμο ύψους 791 ευρώ για οικόπεδο που δεν είχε καθαριστεί στη Ραφήνα

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 13:48
Πρόστιμο ύψους 791 ευρώ για οικόπεδο που δεν είχε καθαριστεί στη Ραφήνα
|| || ||

Κάτοικος στη Ραφήνα δεν καθάρισε το οικόπεδό του και ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς του επέβαλε πρόστιμο

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας  - Πικερμίου, σήμερα το πρωί επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 792 ευρώ σε ιδιοκτήτη οικοπέδου στη περιοχή Νηρέα στη Ραφήνα, από τον Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου, καθώς ήταν παραμελημένο χωρίς να έχει καθαριστεί το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να εκθέτει σε κίνδυνο τα γειτονικά σημεία της περιοχής και να δημιουργεί πρόβλημα στους γύρω κατοίκους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 1 εδαφ. 26 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τη με αριθ. Πρωτ. ΠΕΑ 185/20.1.2021 έκθεση αυτοψίας οικοπέδου επί της οδού Τ… Ο.Τ.8 στην περιοχή του Νηρέα στην Δ.Κ Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο που ανήκει στην Κ… Α….. είναι ακαθάριστο.

3. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου

Την επιβολή προστίμου στην Κ… Α…. σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ποσού 395,97€ (0,50€/τμ Χ 791,93 τμ) και ισόποση δαπάνη καθαρισμού 395,97 €, (σύνολο 791,94€).

Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.