Δ. Σπάτων-Αρτέμιδας: Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 14 Μαϊος 2020 17:58
Δ. Σπάτων-Αρτέμιδας: Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής
|| || ||

Σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλεί τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον δήμο.

Η ανακοίνωση

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Δευτέρα 18 του μηνός Μαΐου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α ́ 55),

Επίσης, την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 75) και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2020.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 37/2020).

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 18/2020).

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α)Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β)Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2020.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδος».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής σε Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το από 20/02/2020 Πρακτικό του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 4.500.000,00 € με Φ.Π.Α.».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 16Μ3 σε όχημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

10. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών & σαρώθρων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 2020-2021», β) Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 216/2020 Απόφασης Δημάρχου για την «Κατεπείγουσα προμήθεια λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής».
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, καθώς και την γραμματέα της Οικ. Επιτροπής προκειμένου να λάβουν από την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης e:Presense.gov.gr μήνυμα για τη συμμετοχή τους.

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.