Δήμος Σπάτων Αρτεμιδας: 9η συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 14:23
Δήμος Σπάτων Αρτεμιδας: 9η συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
|| || ||

Κάλεσμα για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης έστειλε ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ κ. Αντώνης Τούντας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη 24 του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την από
11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α ́55),
την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 75) και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020
(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 28/2016 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ελέγχου “Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος (κυλικείο) εντός
Αθλητικών Εγκαταστάσεων” της εταιρείας «ΝΙΚ.ΚΟΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

2. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 23/2015 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ εντός Επιχείρησης VIDEO CLUB» με την επωνυμία
«COAVA» επί της οδού Λ. Αρτέμιδος 108 στη Δ.Ε Αρτέμιδος, ιδιοκτησίας του κ. Βαλούρδου Γεωργίου.

3. Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ. αρ. 1052218/01-06-18 Γνωστοποίησης Ίδρυσης και
Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ελέγχου της εταιρείας “DAVIS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” με διακριτικό τίτλο “DAVIS”.

4. Λήψη απόφασης περί: α)σφράγισης και επιβολής προστίμου παιδότοπου που λειτουργεί άνευ αδείας επί
της Λ. Βραυρώνος και Μαυρομιχάλη στη Δ.Ε. Αρτέμιδος από την εταιρεία: «Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και β)ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 02/2006 άδειας ΚΥΕ «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΝΤΑΣ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.