Άννα Ραφτοπούλου: Νίκη της παράταξής μας στη Διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 20:43
Άννα Ραφτοπούλου: Νίκη της παράταξής μας στη Διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας
|| || ||

Σε μία ανάρτηση που θα συζητηθεί, προχώρησε σήμερα το πρωί η Υποψήφια Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος Άννα Ραφτοπούλου.
 
«Νίκη της παράταξής μας στη Διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας – Δικαιωμένοι δεκάδες ιδιοκτήτες.
Οι σοβαρότατες παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής

 
Μετά από αλλεπάλληλες μελέτες, επεμβάσεις, επιβαρύνσεις, ‘κακοποιήσεις’ (εκτροπή του Ποδονίφτη, διάνοιξη χάνδακα από τη Λεωφ. Σπάτων - Πικερμίου έως την οδό Αρίωνος), κλπ, το Σεπτέμβριο 2018 η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας (οριογραμμές πλημμύρας) με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας» εστάλη στο Δήμο, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν. 4258/2014 προβλέπει ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος της οριοθέτησης και συζήτηση του θέματος για καταγραφή απόψεων-θέσεων- επισημάνσεων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Δυστυχώς, σε καμία από τις ανωτέρω ενέργειες δεν προέβη ο Δήμος, ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης της μελέτης, έχοντας παρέλθει, έτσι, άπρακτο το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν για την εν λόγω διαδικασία και, επίσης, ουδέποτε απάντησε για αυτή του την παράλειψη σε σχετικά έγγραφα ερωτήματα.
Αντίθετα με τις παραλείψεις του Δήμου μας, σε γειτονικούς Δήμους, όπως ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξετάστηκαν και προτάθηκαν όλες οι πιθανές βελτιώσεις, που αφορούσαν στη διοικητική τους περιφέρεια.
Τον Οκτώβριο 2019, εστάλη από το Υπουργείο Υποδομών στο Δήμο μας η πρόταση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των έργων Διευθέτησης, όπου και πάλι προβλεπόταν ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες και να προβούν σε τυχόν ενστάσεις για διορθώσεις, κλπ. Όμως, για άλλη μια φορά ο Δήμος μας δεν προέβη στην παραμικρή ενέργεια και έτσι, δεν ενημερώθηκε κανένας ιδιοκτήτης και κανένας φορέας.
Οι παρεμβάσεις-ενέργειες της ΑΝΑΣΣΑ
Η παράταξή μας, που παρακολουθεί στενά το θέμα, ήδη το Δεκέμβριο 2019 είχε συγκαλέσει Κοινοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και κατέχει την πλειοψηφία, με μοναδικό θέμα συζήτησης το εν λόγω, όπου και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, όπως να αιτηθούμε να συμπέσουν οι οριογραμμές με τις γραμμές διευθέτησης, να μην παραιτηθεί ο Δήμος από την αίτηση ακύρωσης, που έχει υποβάλει ενώπιον του ΣτΕ, κ.λ.π.). Σε αυτό, ωστόσο, το Συμβούλιο ουδεμία ενημέρωση έγινε από τους καθ’ ύλην αρμοδίους (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους), παρότι είχαν ήδη παραλάβει τα έγγραφα της προτεινόμενης απαλλοτρίωσης από την 25/10/19. Δεν ενημέρωσαν κανέναν.. Δε γνωστοποίησαν το θέμα σε κανέναν, παρότι όφειλαν…
Την 1-3-2020, με Ανακοίνωσή μας, αποκαλύφθηκε η πρόταση της εν λόγω Απαλλοτρίωσης, κι έτσι ενημερώθηκαν οι θιγόμενοι δημότες, στους οποίους μάλιστα επισημάνθηκε ταυτόχρονα ότι στην περιοχή Έτος-Πλατύ Χωράφι το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί εκατοντάδες στρέμματα. Ο Δήμαρχος, εκτεθειμένος πλέον, και συρόμενος για μία ακόμη φορά πίσω από τις Ανακοινώσεις μας αυτές, την 3-3-2020 ανακοινώνει – το πρώτον - ότι ήρθαν τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι πίνακες, κάτι όμως που έπρεπε να είχε γίνει ΉΔΗ από τις 25-10-2019 (σχεδόν πέντε μήνες πριν, δηλαδή), οπότε και είχε λάβει τα σχετικά έγγραφα, επιβεβαιώνοντας έτσι την μέχρι τώρα σοβαρότατη παράλειψη του.
Το Μάιο 2020, μετά τη διαπιστωμένη πλέον διαχρονική αδράνεια της δημοτικής αρχής, θέσαμε εκ νέου το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, όπου και σε συνέχεια διεξοδικής συζήτησης αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων και οι διεκδικήσεις του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Έτος-Πλατύ Χωράφι. Συστάθηκε Επιτροπή, προκειμένου να ενεργήσει τα δέοντα για την απαλοιφή των ανωτέρω διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Σπάτων και Σύμβουλο της ΑΝΑΣΣΑ, κ. Φράγκο Αναστάσιο, το μέλος του Συμβουλίου και Σύμβουλο της ΑΝΑΣΣΑ, κ. Μπέκα Νικόλαο, το Δημοτικό Σύμβουλο της ΑΝΑΣΣΑ και Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, κ. Μάρκου Ιωάννη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μηχανικών, κ. Φωτόπουλο Άγγελο και το δημότη και Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης, κ. Κανάκη Δημήτριο. Σημειώνεται, ότι άπαντα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, που ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου δε στήριξαν ούτε με την τοποθέτησή τους ούτε με την ψήφο τους κάποια από τις δύο αυτές Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου… Την πρόθεσή της, εξάλλου, να αφήσει αβοήθητους τους θιγομένους ιδιοκτήτες, η Δημοτική Αρχή την είχε ήδη εξαρχής φανερώσει με τις συστηματικές της παραλείψεις..
Η Επιτροπή, πλαισιωμένη και από άλλα μέλη της παράταξης μας, όπως το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Πουλάκη Πέτρο, κ.α., μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους υπευθύνους των Υπηρεσιών, Νομικούς Συμβούλους του Υπουργείου Υποδομών, κλπ., με τους οποίους είχαμε άριστη συνεργασία, και προσκομίζοντας πλήθος στοιχείων, που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αμφισβητηθείσας περιοχής, κατόρθωσε να επιτύχει την αποδοχή του αιτήματός μας, οπότε και πρόσφατα εξεδόθη ο πρώτος Διορθωτικός Πίνακας, από τον οποίο και απαλείφθηκε η διεκδίκηση του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Πλατύ Χωράφι, διασφαλίζοντας έτσι τα αναμφισβήτητα δικαιώματα κυριότητας των εκεί Ιδιοκτητών.
Πρόκειται αναμφίβολα για μία νίκη της παράταξης ΑΝΑΣΣΑ, η οποία κινήθηκε συστηματικά, μεθοδικά και αθόρυβα, χωρίς φαμφάρες και τυμπανοκρουσίες, χωρίς μελέτες με απευθείας αναθέσεις, χωρίς Ειδικούς Συμβούλους, χωρίς Γραμματείς και Φαρισαίους, αφήνοντας τη Δημοτική Αρχή, για άλλη μια φορά, απλό παρατηρητή των γεγονότων. Έτσι σκοπεύουμε να συνεχίσουμε σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των Δημοτών μας, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.