Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας: Πρόσκληση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής για Τρίτη 6 Απριλίου - Διαβάστε ποιους καλεί ο Δήμαρχος Σπ.Μάρκου...

Σάββατο, 03 Απριλίου 2021 09:07
Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας: Πρόσκληση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής για Τρίτη 6 Απριλίου - Διαβάστε ποιους καλεί ο Δήμαρχος Σπ.Μάρκου...
|| || ||

Διαβάστε αναλυτικά τη πρόσκληση:

 Προς:

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 1. κ. Νομικό Αντώνιο του Ηρακλείου 2. κ. Σερέτη Χρήστο του Γεωργίου 3. κ. Μπασινά Ιωάννη του Στεφάνου 4. κ. Φύτρο Αντώνιο του Παρασκευά 5. κ. Φράγκο Διονύσιο του Ιωάννη 6. κ. Μάρκου Ιωάννη του Αντωνίου 7. κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 8. κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 1. κα. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη 2. κ. Λάμπρου Παναγιώτη του Ηλία 3. κ. Πανούση Ευάγγελο του Νικολάου 4. κα. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 5. κ. Πουλάκη Πέτρο του Ιωάννη ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

«Σας καλούμε να συμμετέχετε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13- 11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το έργο με τίτλο: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση ‘’Trolley’’ έως θέση ‘’Albatross’’».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων προκήρυξης αυτής για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα) στην παραλία Αρτέμιδος και ορισμού τιμής εκκίνησης.

4. Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στην πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Ομάδα Β: «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

 

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.