Ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής ο δήμος Σπάτων

Το Εργαστήριο “Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση” της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) (https://designlab.uniwa.gr/) επεξεργάστηκε και υλοποίησε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον ΔήμοΣπάτων- Αρτέμιδος.

Στο πρωτόκολλο προβλέπεται συνεργασία των μελών του εργαστηρίου με την επιτροπή ποιότητας ζωής στον Δήμο, καθώς και σε τομείς παιδείας και πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης και προβολής και σε άλλα αντικείμενα, που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και των δράσεων του Δήμου .
Όπως αναφέρεται στο news-ta.gr, οι ενέργειες για την επίτευξη της συνεργασίας με το Δήμο μας πραγματοποιήθηκαν από τη Διονυσία Φράγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Το Πρωτόκολλo υπέγραψε ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.