Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα την 28 / 09 / 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 67 του Ν. 3852/10 και σε συνδυασμότων όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φυλ. 55/τ.Α/11-03- 2020) ‘’ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του’’.

Η εν λόγω συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να συζητήσουμε επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: ‘’ Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για την τοποθέτηση σημάτων αδιεξόδου στους παρακάτω δρόμους :

Σπ. Τριανταφύλλου & Καλαβρύτων

Πεντέλης & Ιτέας

 

Άργους & Αγ. Μηνά (Γυμνάσιο Ανθούσας) ’’

 

Θέμα 2ο: ‘’ Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Ανθέων & Κορονιού’’

 

Θέμα 3ο: ‘’ Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για την τοποθέτηση STOP επί της οδού Φαρσάλων & Λεωφ. Ανθούσας’’

Θέμα 4ο: ‘’ Εισήγηση προς την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης για την κοπή ή μη ξερού δένδρου στην Πλατεία της Κοινότητας Ανθούσας (Πλατεία 25ης Μαρτίου)’’

 

Θέμα 5ο: ‘’ Εισήγηση προς την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης για την κοπή ή μη δένδρου επί της Λεωφ. Ανθούσας στο πεζοδρόμιο στο Πάρκο της Ανθούσας’’

 

Θέμα 6ο: ‘’ Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για την τοποθέτηση γεννήτριας στο Υδραγωγείο της Ανθούσας’’

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

Μαρκουλής Γεώργιο