Ασφάλιση - Παράλληλα ταμεία: Πως υπολογίζεται η σύνταξη - Παραδείγματα

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 08:33
Κατηγορία Ελλάδα
Ασφάλιση - Παράλληλα ταμεία: Πως υπολογίζεται η σύνταξη - Παραδείγματα
|| || ||

Τον υπολογισμό της σύνταξης για τον χρόνο πριν και μετά το 2017 και για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση σε δυο πρώην Ταμεία περιλαμβάνει απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Ειδικότερα ορίζεται διαφορετική διαδικασία υπολογισμού για τα χρόνια μέχρι το 2016 και για τα χρόνια από το 2017 και μετά, για όσους ασφαλίζονταν παράλληλα σε πάνω από ένα Ταμεία.

Tα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης ενώ από 1.1.2017 και εφεξής δεν υφίσταται παράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή καταβολή εισφορών για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Για τον παράλληλο χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 διατηρείται στο νέο καθεστώς η προσαύξηση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως είχε για πρώτη φορά αποτυπωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.

Ειδικότερα τα χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 01.01.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μίας ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει από 01.01.2017 χρόνο παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ, τότε, μπορεί κατ’ επιλογήν του να προσμετρήσει το χρόνο αυτό σε έναν από τους ενταχθέντες φορείς, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Δυνατότητα επιλογής συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων πρώην ενταχθέντος φορέα για χρόνο παράλληλης απασχόλησης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 01.01.2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36Α τα χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 01.01.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μίας ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει από 01.01.2017 χρόνο παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ, τότε, μπορεί κατ’ επιλογήν του να προσμετρήσει το χρόνο αυτό σε έναν από τους ενταχθέντες φορείς, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Αφού πραγματοποιηθεί η ανωτέρω επιλογή, τότε θα εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020, δηλαδή τότε θα εξεταστεί η αίτηση του ασφαλισμένου ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1α. Λήξη εργασιακού βίου με πολλαπλή απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ Έστω ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 01.01.1980 έως την 31.12.2016, ο οποίος εργάζεται παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 01.01.2005 έως 31.12.2016.

Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες για τις οποίες καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τόσο με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και με αυτές του πρώην ΟΑΕΕ.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:

i. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2005 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ.
ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, παράλληλη απασχόληση, λόγω πολλαπλής καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.
Τα i και ii χρονικά διαστήματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής:

Οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης
Ο ασφαλισμένος επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α).
- Εθνική Σύνταξη: 384 €.
- 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΟΑΕΕ (1980-2016) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών της μη μισθωτής απασχόλησης από το 2002 έως το 2016.
- 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 16 ετών, και συγκεκριμένα των 12 ετών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017-
2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2005 έως το 2016 της μισθωτής απασχόλησης και τις συντάξιμες αποδοχές από το 2017 έως το 2020, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μη-μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020.

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ
Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης
1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 3 άρθρου 36Α).
2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται δεν αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.
3. Ως εκ τούτου δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 19 και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ και θα λάβει:
- Εθνική σύνταξη: 384 €.
- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, και συγκεκριμένα 37 ετών πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μη μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016 της μη μισθωτής απασχόλησης, και των συντάξιμων αποδοχών από το 2017 έως το 2020 στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020.
- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με τον πρώην ΟΑΕΕ χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης με εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19.
1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α).
2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.
3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα λάβει:
- Εθνική Σύνταξη: 384 €.
- Ανταποδοτική Σύνταξη που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, ήτοι 25 ετών ΟΑΕΕ (1980-2004) και 12 ετών ΙΚΑΕΤΑΜ (2005-2016) και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 2004 της μη μισθωτής απασχόλησης, από το 2005 έως το 2016 της μισθωτής απασχόλησης και από το 2017 έως το 2020 συντάξιμες αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μημισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020.
- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή για τα έτη 2005-2016, που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Στο σημείο αυτό τονίζεται το εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 όπως ισχύει, «ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του.

Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού». Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις ενός φορέα, ολόκληρος ο χρόνος του φορέα αυτού θα αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης και δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσμετρηθεί μόνο μέρος του χρόνου του φορέα αυτού έως 31.12.2016, ως παράλληλη ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 36Α.

Έτσι, στο παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός του χρόνου εντός e-ΕΦΚΑ (2017 και μετά) ως διανυθέντος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρονικού διαστήματος του ΟΑΕΕ για τα έτη 1980-2016 στον πρώην ΟΑΕΕ και λήψη προσαύξησης για το διάστημα 2005-2016 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υφίσταται ως επιλογή, καθώς εφόσον επιλεχθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι δυνατόν να μην προσμετρηθεί το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την ανταποδοτική σύνταξη (παρ. 3 του αρ. 19 του ν. 4387/2016).

Συνεπώς δεν υφίσταται η επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) + πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ (2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016)}. Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατόν να μην συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του πρώην ΟΑΕΕ, καθώς ο ασφαλισμένος έχει παράλληλη απασχόληση στον e-ΕΦΚΑ και μετά την 01/01/2017.

Ομοίως, εφόσον επιλεχθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΟΑΕΕ, πρέπει να αξιοποιηθεί όλος ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλισή του για τη θεμελίωση και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης (βλ. επιλογή 2) και δεν υφίσταται μια επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2004) + πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) + πρώην ΟΑΕΕ (2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΟΑΕΕ (2005-2016)}.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1β. Λήξη εργασιακού βίου με μία μόνο απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ

Έστω μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από την 01.01.1980 έως την 31.12.2016, ο οποίος διορίζεται στο Δημόσιο και υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου από την 01.01.1990 έως την 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει την ασφάλιση του μόνο στο ΔΗΜΟΣΙΟ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:

i. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1980 έως 31.12.1989, μία ασφάλιση λόγω ιδιότητας, στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1990 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ και στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
iii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, μία ασφάλιση στο ΔΗΜΟΣΙΟ, λόγω διακοπής της ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ την 31.12.2016.

Στα χρονικά διαστήματα i και ii μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής:

Να σημειωθεί εισαγωγικά πως ο ασφαλισμένος του εν λόγω παραδείγματος δεν μπορεί εκ του νόμου (παρ. 2-4 του άρθρου 36Α) να συνταξιοδοτηθεί μόνο με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, αποποιούμενος το χρόνο του πρώην Δημοσίου δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ μετά την 01.01.2017 ως δημόσιος υπάλληλος είναι ενιαίος χρόνος ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης
1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.
2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αν και αποτελεί διαδοχική ασφάλιση δεν επιλέγεται από τον ασφαλισμένο επειδή έχει δύο θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Θα λάβει:
- Εθνική Σύνταξη: 384 €.
- 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1980-2016) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016.
- 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ χωρίς συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι 31.12.2016 στο πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ
Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης
1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.
2. Μπορεί να επιλέξει να μην συνυπολογίσει το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ καθώς πρόκειται για ασφάλιση αποκλειστικά μέχρι την 31.12.2016 και οι χρόνοι ασφάλισης είναι διακριτοί και αυτοτελείς χρόνοι ασφάλισης (παρ. 1 άρθρο 36 Α).
Θα λάβει:
- Εθνική σύνταξη: 384 €.
- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016) και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.

O χρόνος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δεν αξιοποιείται, δεδομένου ότι εκ του νόμου δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε Φορέα (παρ. 3. του αρ. 19 του ν. 4387/2016). Επομένως, δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο των ετών 1990-2016 για λήψη προσαύξησης, χωρίς χρήση και του διαστήματος 1980-1989. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χρήση του διαστήματος 1980-1989 για θεμελίωση, και μη χρήση του παράλληλου διαστήματος 1990-2016 για λήψη προσαύξησης.

Η επιλογή αυτή προφανώς είναι εφικτή ωστόσο μη συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο, ως εκ τούτου τον ασφαλισμένο συμφέρει να επιλέξει την παρακάτω επιλογή 3.

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Με χρήση των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης
1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.
2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση και επιλέγεται.
3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην Δημόσιο) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα λάβει:
- Εθνική σύνταξη: 384 €.
- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 41 ετών, και συγκεκριμένα των 10 ετών του πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ (1980-1989), των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.
- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1990-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ισχύουν για όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους, λογαριασμούς. Τονίζεται ότι διαδοχικά ασφαλισμένοι που έχουν και παράλληλο χρόνο ασφάλισης είτε λόγω ίδιας απασχόλησης έως 31.12.2016 (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ – Δημόσιο ή ΤΣΑΥ- Δημόσιο ή ΤΑΝ- Δημόσιο), είτε λόγω διαφορετικής απασχόλησης (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΟΑΕΕ) μπορούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω επιλογών με τους ίδιους όρους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φορείς, τομείς, κλάδους, λογαριασμούς που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ (ήδη Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ).

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.