Βασικός ύποπτος ο Νορβηγός σύντροφός της που αναζητείται