Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ραφήνας - Πικερμίου - Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021 10:02
Κατηγορία Ελλάδα
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ραφήνας - Πικερμίου - Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
|| || ||

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΡ. 12

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και από ώρα 11 π.μ. έως 12.30 μ.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του σχεδίου του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022 – 2025.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 11/2021 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» περί Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 3. Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των υπ’ αριθ. 104581, 104585, 104654 και 105657 ηλεκτρονικών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ,    ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,                 β) την ματαίωση/ακύρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα είδη των ομάδων Β’ και Γ’ και γ) την επανάληψη της διαδικασίας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού σε ότι αφορά την προμήθεια των ειδών των ομάδων Β’ και Γ’ με τροποποίηση των όρων διακήρυξης.
 4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρόσκληση ΑΤ09, της πράξης «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ (250.000,00 προ Φ.Π.Α.).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών και βεβαίωσης σκοπιμότητας αυτών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ (250.000,00 προ Φ.Π.Α.).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη “Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ08, της πράξης «Η Ραφήνα στην Νέα, Ψηφιακή Εποχή: Η Έξυπνη και Βιώσιμη Πόλη του σήμερα».
 8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ08, της πράξης «Δημιουργία Υποδομών για την Έξυπνη και Βιώσιμη Πόλη».
 9. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Ελλάδα 1821- Ελλάδα 2021».
 10. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκληση ΑΤ12, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» για την πράξη: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου».
 11. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκληση ΑΤ12, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» για την πράξη: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου».
 12. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 13. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου».
 14. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγής ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης έκδοσης κτηματογραφικών διαγραμμάτων και αντιγράφου κτηματολογικών φύλλων των δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.