Νέα έργα στον Δήμο Μαραθώνος

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας, :

«Άλλα δυο πολύ σημαντικά έργα για τον Δήμο μας γίνονται πραγματικότητα! Υπογράψαμε σήμερα με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων τις 2 Συμβάσεις Χρηματοδότησης για τα έργα α )«The Cargo Project:Εικαστικό Έργο Αφύπνισης για την Κλιματική Αλλαγή και την Καταστροφή του Περιβάλλοντος» και β)«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος» (ψηφιακά υδρόμετρα) , που εντάσσονται στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 7.173.867,48 ευρώ, παρουσία της Προϊσταμένης της Γεν. Διεύθυνσης Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων κας. Δήμητρας Ασημάκη, της Προϊσταμένης του Τμήματος κας. Στάθη και της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου μας κας. Άννας Σωτήρχου και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανάδειξη των αναδόχων.Συνεχίζουμε με υποδομές αναβάθμισης της περιοχής και της ποιότητας ζωής μας.»