Ολοκληρώθηκαν τα έργα οδοστρώματος στον Δήμο Αχαρνών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής διαγραμμίσεων λωρίδων και διαβάσεων πεζών σε νέες ασφαλτοστρωμένες οδούς της πόλης.

Καθ΄ υπόδειξη του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρος Βρεττός οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν, υπό την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Δαμάσκος Νικόλαος, στις απαραίτητες παρεμβάσεις, στους δρόμους με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πεζών.