Μητρώο Αρρένων Δήμου Διονύσου: Πρόσκληση σε γονείς γεννηθέντων το 2020

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Μητρώο Αρρένων
Πρόσκληση σε γονείς γεννηθέντων το 2020

Ο Δήμαρχος Διονύσου, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώου αρρένων», τους γονείς των άρρενων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2020 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Διονύσου, να προσέλθουν στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτιστεί για τη σύνταξη του Μητρώου Αρρένων έτους 2020 και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους στο Δημοτολόγιο – Τμήμα Μητρώου Αρρένων, στον Άγιο Στέφανο, επί της οδού Πεντζερίδου 3, μέχρι 10 Ιουνίου 2021 από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 -14:30).