Δ. Μαραθώνα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

||

Για την υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση με αριθ πρωτ 26154/2019 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Την υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση με αριθ πρωτ 26154/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Την υπ αριθ πρωτ 26017/2019//1/10-03-2020 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 46 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ.Α΄

Ανακοινώνει:

Ότι ξεκινάει η υποβολή δικαιολογητικών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στο Μαραθώνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  προσόντα (που αναφέρονται στην υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@marathon.gr και κατ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ.Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ. Επικοινωνίας 2294320525, -529, -566

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο prosl.enstasi@asep.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα αιτήσεων (ΣOX.6) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 8 – 18/5/2020

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.