Δήμος Μαραθώνος: «Το πόσιμο νερό της περιοχής είναι κατάλληλο και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας»

Ανακοίνωση Δήμου Μαραθώνος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε ειδικά και εκτάκτως από 3 οικίες της περιοχής (ενδεικτικά των οδών Ροδοδάφνης, Ευκαλύπτων και Αττάλου) στις 28/3/2022 από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. με τα οποία ο Δήμος μας συνεργάζεται, οι τιμές είναι επίσης εντός των ορίων που καθορίζει η ΚΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282/ Β’ /19-9-2017 περί ποιότητας νερού.Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, το πόσιμο νερό της περιοχής είναι κατάλληλο και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.