Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας Τρίτη 5.4.2022- 18:00 – 21:00: «Τεχνικά έργα στον Ερασίνο Βραυρώνας και ανάγκη σύγχρονων μεθόδων αντιπλημμυρικής προστασίας με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο»

Σύνδεσμος εγγραφής: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4PhLfWk3SLK1YIsWCMeyJw

«Το πλαίσιο | H Συγκυρία
Στη χώρα μας, η αντιμετώπιση ρεμάτων και ποταμών -είτε πρόκειται για καθαρισμό, είτε για οριοθέτηση, είτε για διευθέτηση, αναπτύσσεται στο πεδίο της αναχρονιστικής πεποίθησης ότι η προστασία της φυσικότητας τους είναι δευτερεύον ζήτημα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε σύγκρουση με το
πρόβλημα της υδραυλικής ασφάλειας. Η εσφαλμένη αυτή πεποίθηση, που ενέπνευσε για δεκαετίες τις πολιτικές αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου με τεχνικά έργα και παρεμβάσεις που έχουν καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνεχίζει να «ανθεί» και να καθοδηγεί τις τεχνικές υπηρεσίες, κρατικές και αυτοδιοικητικές, σε πρακτικές έργων εγκιβωτισμού, διεθνώς κατακριτέες και ξεπερασμένες. Αγνοούνται συνειδητά πλήθος κοινοτικών οδηγιών, συστάσεων, η πολυετής προώθηση των Πράσινων Υποδομών αλλά και η διεθνής πρακτική αναφορικά με τη σπουδαιότητα της συμβολής των φυσικών συστημάτων – βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων στην αναχαίτηση του πλημμυρικού κινδύνου και εν κατακλείδι στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.»

Διαβάστε την συνέχεια στο συννημένο έγγραφο