Δήμος Ωρωπού: Αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

Δήμος Ωρωπού συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής υλοποιεί τον τεράστιο στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε χθες  (7/12) την αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού θα υλοποιηθεί σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με:
 Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της υποδομής.
 Τη λειτουργία έξυπνου «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας».
 Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας.
 Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, όπου απαιτείται κατά την υλοποίηση του έργου και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε το νέο σύστημα να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ.
 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
 Εξοικονόμηση ενέργειας.
 Μεγάλη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης.
 Μηδενικό κόστος για το δημότη.
 Μηδενικό κόστος για το Δήμο Ωρωπού.
 Μηδενική επιβάρυνση τελών.
 Το κόστος για την αντικατάσταση, την τοποθέτηση και τη συντήρηση των φωτιστικών θα καλύπτεται από τη μείωση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 66,98%
 Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού και στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών με θετικές συνέπειες στο περιβάλλον.? Σήμερα οι Υποδομές του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού ανέρχονται σε 18.302 Φωτιστικά Σημεία καταναλώνοντας 5.721.029,08 kWh, με   συνολικό κόστος κατανάλωσης 972.574,94 € (ΔΕΗ).
 Με την υλοποίηση της επένδυσης η κατανάλωση του Δικτύου θα μειωθεί κατά 3.831.997,50 kWh, με εξοικονόμηση της τάξης του 66,98%.
 Παράλληλα ο Δήμος θα μηδενίσει το κόστος συντήρησης που σήμερα έχει για το Δίκτυο Οδοφωτισμού, το οποίο ανέρχεται σε 250.000 € / έτος.
 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
 Η υλοποίηση της ΣΕΑ θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, αναζητώντας τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης – συντήρησης του συστήματος για 12 χρόνια από τον Ιδιωτικό Τομέα ο οποίος αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου ενώ το   Δημόσιο θα ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω ΣΕΑ και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs. Ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης που θα έρθει σαν έκπτωση κατά   τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 Στην ΣΕΑ προβλέπεται η συνολική αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας led, με έμφαση στη βελτίωση του φωτισμού και στο τελευταίο οικισμό και έχοντας βασική στρατηγική να βελτιώσει οργανωμένα και μεθοδικά το επίπεδο του φωτισμού συνολικά.
 Μηδενικές θα είναι οι δαπάνες συντήρησης, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του Δήμου και θα οδηγήσει σε μείωση δαπανών και σε αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων εσόδων.
 
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό του Δήμου που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού θα στελεχώσει άλλες υπηρεσίες του Δήμου και Νομικά Πρόσωπα χωρίς αλλαγή στο καθεστώς εργασίας τους.
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ο Δήμος Ωρωπού συντεταγμένα υλοποιεί μια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) από την οποία προσδοκά να κερδίσει περίπου 4.500.000 ευρώ στα 12 έτη (ΜΟ 375.000 ευρώ / έτος) και να αποδώσει στους Δημότες του τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους αναλογούν. Το όφελος θα εξάγεται κάθε έτος και η Δημοτική Αρχή θα το διανείμει σαν ετήσιο απολογισμό και ο στόχος θα είναι και ο διαμοιρασμός του οφέλους στην ανταποδοτικότητα (μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες, νέα έργα επέκτασης φωτισμού).
Με σεβασμό στους δημότες μας υλοποιούμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση στο Δήμο Ωρωπού και συνεχίζουμε…
 
 
 
Δελτίο Τύπου