Καθαρισμοί φρεατίων στον Δήμο Παιανίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων του Δήμου Παιανίας.
Βάρος δίνεται στην ΔΕ Γλυκών Νερών λόγω του έργου της αποχέτευσης ώστε να προληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω φραγμένων φρεατίων, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα ενώ επαναλαμβάνονται στα σημεία όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γειτονιών.