Δήμος Παιανίας: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αισθητήρων σε όλες τις δεξαμενές του Δήμου Παιανίας & του Σ.Π.Α.Υ.

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αισθητήρων σε όλες τις δεξαμενές του Δήμου Παιανίας & του Σ.Π.Α.Υ.  για την παρακολούθηση της στάθμης του νερού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρωγή του Σ.Π.Α.Υ. στην συγκεκριμένη δράση παρέχει την δυνατότητα στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Παιανίας να παρακολουθεί εξ αποστάσεως την πληρότητά και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και όταν είναι απαραίτητο. 
 
Με την τελευταία αυτή  τοποθέτηση, καλύπτεται όλη η γραμμή του Υμηττού αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές – στα σημεία όπου υπάρχουν δεξαμενές.
 
Οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα να  μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της πληρότητας τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Πολιτική Προστασία, να διαθέτει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση κατά την αντιπυρική περίοδο και να καθορίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσες ανάγκες ανεφοδιασμού με νερό, προκύπτουν.