Παλλήνη: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Καλείσθε, σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την 10η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα της εβδομάδας

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ. για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4 ου Τριμήνου έτους 2020.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση συνχρηματοδότησης του έργου «Υλοποίηση μελέτης δασικής διαχείρισης του αστικού άλσους Πανοράματος στο Δήμο Παλλήνης».

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π. Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»»

5. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία Νεκροταφείου με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το έτος 2021.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2021.

7. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρου την παροχή γνωμοδότησης για δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

8. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας: «Συμβουλευτική & επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης». Γέρακας, 05-03-2021 Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Ζούτσος

Leave a Reply

Your email address will not be published.