Δήμος Παλλήνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Παρασκευή 19 Μαρτίου – Διαβάστε τα θέματα

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης

Καλείστε στην 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ, και ώρα 18:00 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α’/11-03-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων: ……………………………………………..

1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών της υπ΄αριθμ. 4/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021, Δήμου Παλλήνης.

3. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 053/02-06-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής αναλογούντων Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Επιχειρήσεων που ανέστειλαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.

4. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 054/02-06-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής Αναλογούντων Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και φωτισμού Επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.

5. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 055/02-06-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από το τέλος ακαθάριστων εσόδων (0,5%) για την περίοδο που στερήθηκαν τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού χρηματικών ποσών ως προστίμου σε παραβάτες του Κανονισμού Ύδρευσης και εγγύησης σε παροχές ύδρευσης, επαγγελματικών μισθώσεων.

7. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 170/18 απόφασης Δ.Σ. Παλλήνης.

8. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 4688/16-02-2021 αίτησης του Συλλόγου Παλαιών Κατοίκων Παλλήνης «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ».

9. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 7974/11-03-2021 αίτησης Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης.

10. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 4590/15-02-2021 αίτησης Γονέων –Μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης.

11. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 39191/30-12-2020 αίτησης του Συλλόγου Γονέων του 3ο Δημοτικού Σχολείου Γέρακα. Ελληνική

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στην ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της κοπής ενός (1) πεύκου στο οδόστρωμα της οδού Αιόλου με 16-18, της περιοχής της Κάντζας, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της κοπής ενός (1) ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Γ. Καραϊσκάκη 34, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για την κοπή (1) ενός ατόμoυ αείλανθου-βρωμοκαρυδιάς στην οδό Παπαφλέσσα με αρ. 1, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης, επί του Πεζοδρομίου.

16. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) ατόμων πεύκου στην οδό Αγίου Νικολάου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης για επανεξέταση κοπής μιας (1) κουκουναριάς στην οδό Βικέλα 19, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης για επανεξέταση κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρρισιού στην οδό Λουδοβίκου Παστερ 18, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης κατανομής πιστώσεων έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρώτης Ανάρτησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Δ.Ε Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης (Άττικής). Γέρακας, 12-03–2021 Ο Πρόεδρος Σμέρος Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published.