«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»: O Γιώργος Σωφρώνης είναι ο πρόεδρος του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στην Ελλάδα

||

Ο Γιώργος Σωφρόνης, αναλαμβάνει ως Πρόεδρος στον πρώτο Αναπτυξιακό Οργανισμό που συστήνεται στην Ελλάδα σε εφαρμογή του νέου σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου από 4 Δήμους.

Όπως είχε γράψει το oncamera ΕΔΩ, μια συμφωνία μεγάλης σημασίας πήρε «σάρκα και οστά», για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των Δημάρχων Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνα, Λαυρίου και Καρύστου.

Οι εν λόγω Δήμοι, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σύνταξη ενός «οδικού χάρτη» και τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού εργαλείου, με κύριο ενοποιητικό στοιχείο τις κοινές αναπτυξιακές δυνατότητες διασύνδεσης που παρέχουν στους δήμους τα λιμάνια που απλώνονται σε έναν νοητό ομόκεντρο κύκλο.

Οι βασικοί άξονες της συνένωσης αφορούν την δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων ζωνών καθώς και τη δημιουργία αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Αναψυχής, στις προοπτικές αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας με εμφανείς τις διαστάσεις του σεβασμού στην πολιτιστική κληρονομιά, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των τοπικών ανθρώπινων πόρων.

Η σύμπραξη πραγματοποιείται σε εφαρμογή του νέου Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ Α/53/11-03-2020) και ο πρώτος οργανισμός που συστήνεται βαπτίζεται «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 300.000 ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, κάθε ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει κατά την ακόλουθη αναλογία:

Α. Ο Δήμος Καρύστου αναλαμβάνει 600 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με εισφορά μετρητών,

Β. Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει 900 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ με εισφορά μετρητών,

Γ. Ο Δήμος Μαραθώνα αναλαμβάνει 600 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με εισφορά μετρητών και

Δ. Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου αναλαμβάνει 900 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ με εισφορά μετρητών.

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους εκ των οποίων οι τρεις (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Δ.Σύμβουλος) είναι “εκτελεστικοί.”

Για την πρώτη πενταετή θητεία ορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας οι:

Γεώργιος Σωφρόνης, Πρόεδρος
Βασίλειος Σαλάκος, Αντιπρόεδρος
Παρασκευή Τατούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Μέλος Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπουρνούς, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Μέλος Δ.Σ.
Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου, Μέλος Δ.Σ.
Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνος, Μέλος Δ.Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.