Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου

||

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ.

Θα γίνει ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για το έργο με τίτλο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περιοχής Βελανιδιάς».

3. Λήψη απόφασης περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες Διαμόρφωσης και Περίφραξης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

4. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης και τροποποίησης της υπ’ αριθ. 207/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και περί σχετικής αναμόρφωσης (14ης) προϋπολογισμού χρήσεως 2020.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσεως 2020.

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση αγωγής Γεωργίου Ψαρά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.