Ραφήνα – Πικέρμι: Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Τρίτη 19/1

 H πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου σας καλεί στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2021 (10.00 – 11.00 π.μ.) με σκοπό τη συζήτηση των παρακάτων θεμάτων:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς – ματαίωσης σύναψης σύμβασης του υπ’ αριθμ. 103982 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς δημοτικού πάρκου αναψυχής (κολυμβητήριο) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» και είτε την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας άνευ τροποποίησης των όρων διακήρυξης, είτε στην κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/16 διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» μόνο για τα είδη και τις υπηρεσίες που αφορούν τις ομάδες Β «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», Δ «ΕΙΚΟΝΕΣ και ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ» και Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». (Αριθ. Διακήρυξης 7636/03-06-2020)
  3. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση αγωγής Β. Κάππου κλπ. ενώπιον του Κτηματολογικού δικαστή.
  4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς προτομής Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Δήμαρχο, κ.Ευάγγελο Μπουρνούς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.