«Πρόγραμμα επεξεργασίας βιοαποβλήτων» στα Σπάτα – Αρτέμιδα

Σύντομα θα τεθεί μία νέα αρχή, σε δοκιμαστική φάση σχετικά με τα βιοαπόβλητα και την επεξεργασία τους, στα Σπάτα και στην Αρτέμιδα. 

Αρχικά θα ξεκινήσει πειραματικά για τους επαγγελματίες στην εστίαση και αργότερα για τους ιδιώτες. 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα επιτρέψει στους πολίτες να εξασφαλίσουν σύντομα μία καλύτερη ποιότητα ζωής, με βασικό προτέρημα τη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Σήμερα σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Δήμου αναφέρεται:

«Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με ενημέρωση για το πρόγραμμα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων ».

Leave a Reply

Your email address will not be published.