Αστέρας Βουλιαγμένης: Γιατί εκτοξεύτηκαν τα έσοδα το 2020 – Game changer οι βίλες

Με αύξηση εσόδων της τάξης του 167,79% έκλεισε το 2020 η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης παρότι το ξενοδοχείο υπό την διαχείριση της Four Seasons όσο και οι υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας αναγκάστηκαν να διακόψουν την δραστηριότητα τους από το Μάρτιο 2020 έως και τα μέσα Ιουνίου 2020, και να περιορίσουν σημαντικά την λειτουργία τους κατά το δεύτερο lockdown που έλαβε χώρα από τις αρχές του Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2020.

Η θετική εξέλιξη στα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου αποδίδεται στην πώληση τριών οικοπέδων-όπου θα κατασκευαστούν τρεις βίλες- που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε ποσό άνω των 110 εκατ. ευρώ για τα πρώτα από τα συνολικά 13 οικόπεδα, όπου θα αναπτυχθούν ισάριθμες πολυτελείς κατοικίες.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο 2020, η Αστήρ Παλάς, σε εφαρμογή του όρου cash sweep, που σχετιζόταν με την πώληση των πρώτων οικοπέδων, προχώρησε στην αποπληρωμή €70 εκατ. έναντι ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 265 εκατ. ευρώ. Έτσι, μειώθηκε σημαντικά το επιτόκιο δανεισμού του συγκεκριμένου ομολογιακού, βάσει σχετικού όρου της δανειακής σύμβασης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 145,402 εκατ. ευρώ έναντι 54,296 εκατ. το 2019.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη 80,711 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πραγματοποίησης πώλησης των τριών καθέτων ιδιοκτησιών (οικοπέδων). Μετά από φόρους ο όμιλος παρουσίασε κέρδη 59,605 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,470 εκατ. το 2019.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 36,815 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των δανείων του ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 174,949 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το 2021

Αν και η χρονιά δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, με τον όμιλο να καταγράφει μείωση εσόδων εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τον Ιανουάριο έως και τις 15 Μαΐου 2021 και των χαμηλότερων συντελεστών πληρότητας για το χρονικό αυτό διάστημα του 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές της καταστάσεις, «κρίνοντας από τις κρατήσεις του ξενοδοχείου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων οι προοπτικές του ξενοδοχείου για το 2021 προμηνύονται εξαιρετικά ευοίωνες».

Σε ότι αφορά τις στρατηγικές συνεργασίες, εντός του καλοκαιριού του 2020 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και τα δύο branded εστιατόρια, το Beefbar (Ιούλιος 2020) και το PRIVILEGE (Ιούνιος 2020) και ήδη από τα αποτελέσματα του Μαΐου 2021 διαφαίνονται πολύ θετικές τάσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Τέλος σε ότι αφορά την παραλία του Αστέρα (Astir Beach), ο  όμιλος  εκτιμά ότι θα επιτευχθούν υψηλές πληρότητες για εφέτος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις πολύ υψηλές πληρότητες που σημειώθηκαν κατά την επαναλειτουργία της παραλίας  στις αρχές του Μαΐου 2021, αναφέρει το ot.gr