Σαλαμίνα: Ο κόσμος την κάνει πρωταγωνίστρια στην ανακύκλωση

Οι δημότες Σαλαμίνας κάνουν το χρέος τους προς το περιβάλλον ανακυκλώνοντας με προθυμία και συνέπεια.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι για τον Δήμο Σαλαμίνας τα στοιχεία που προέκυψαν από την τα επίσημα αποτελέσματα ανακύκλωσης με τα κινητά πράσινα σημεία στους 66 Δήμους της Αττικής για το 2021.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η έκθεση που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση, στα τέλη του 2021, ανακοινώθηκε και δίνει στον Δήμο Σαλαμίνας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στις περισσότερες κατηγορίες.

Με βάση αυτήν την συγκεκριμένη κατάταξη σημαίνει ότι ο Δήμος και οι Δημότες, έχουν αγκαλιάσει την ανακύκλωση και κάνει μεγάλα βήματα προόδου.

Τα αποτελέσματα του μεγάλου αυτού περιβαλλοντικού έργου δικαιώνουν πλήρως τη στρατηγική και τις επιλογές της σημερινής διοίκησης του Δήμου στο σημαντικότερο κεφάλαιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα Ανακύκλωσης με τα Κινητά Πράσινα Σημεία στους 66 Δήμους της Αττικής για το 2021:

•Χαρτί / Χαρτόνι: 1η η Σαλαμίνα με 11.524 kg

• Πλαστικά: 1η η Σαλαμίνα με 2.320 kg

• Μεταλλικά: 1η η Σαλαμίνα με 1.210 kg

• Ρούχα: 1η η Σαλαμίνα με 5.303 kg

• Έλαια: 3η η Σαλαμίνα 149 kg

• Ηλεκτρικές Συσκευές κατηγορία Ι: 1η η Σαλαμίνα με 103,3kg

• Ηλεκτρικές Συσκευές κατηγορία ΙΙ: 1η η Σαλαμίνα με 2.578,2 kg

• Ηλεκτρικές Συσκευές κατηγορία ΙΙΙ: 1η η Σαλαμίνα με 0,9kg.

• Ηλεκτρικές Συσκευές κατηγορία IV: 1η η Σαλαμίνα με 10,2kg

•Ηλεκτρικές Συσκευές κατηγορία V: 1η η Σαλαμίνα με 56,8kg.

Σε επικοινωνία μας με τον Δήμο Σαλαμίνας, μάθαμε πως οι δράσεις ευαισθητοποίησης θα συνεχιστούν και η «διάκριση»αυτή όχι μόνο δεν εφησυχάζει την δημοτική Αρχή αλλά αντιθέτως της δίνει ακόμη υψηλότερο κίνητρο να συνεχίσει να δρα για την προστασία του περιβάλλοντος.