Θεσσαλονίκη: Με μη επανδρωμένο σκάφος θα καθαρίζουν από σκουπίδια τον Θερμαϊκό

Στη Θεσσαλονίκη το πήραν απόφαση. Θα δοκιμάσουν να μαζεύουν τα επιπλέοντα σκουπίδια της θάλασσας με ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Τα κάθε λογής σκουπίδια στη θάλασσα αυξάνονται όπως και η βλακεία εκείνων που τα πετάνε.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος το πήρε απόφαση και θα χρησιμοποιήσει πιλοτικά ένα μη επανδρωμένο σκάφος για να μαζεύει από τη θάλασσα τα σκουπίδια που ασυνείδητοι συμπολίτες μας πετάνε και αυξάνονται ποσοστιαία κάθε χρόνο δυστυχώς. Αυτοί που τα πετάνε δεν ζούνε στη θάλασσα να κινδυνεύουν να τα καταπιούν για αυτό και δεν τους καίγεται καρφί όπως προκύπτει.

Εκτός από την χρήση μη επανδρωμένου σκάφους ο Δήμος Θεσσαλονίκης σκοπεύει να υλοποιήσει μια σειρά πιλοτικών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν συμπληρωματικά με το πρόγραμμα για τη συστηματική μηνιαία παρακολούθηση της ποιότητας της θάλασσας, το οποίο ήδη υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2019, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), καταγράφει την εποχιακή ποιοτική και ποσοτική κατανομή των απορριμμάτων που επιπλέουν και ταξιδεύουν στον Όρμο της Θεσσαλονίκης.

Οι καταγραφές έδειξαν μια αυξανόμενη ποσότητα των επιπλεόντων σκουπιδιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίοδο δύο ετών παρουσιάζεται αύξηση στα επιπλέοντα πλαστικά απορρίμματα κατά 3% και στο χαρτί κατά 4%, ενώ το έτος 2021 εμφανίστηκαν ως νέα ξεχωριστή κατηγορία απορριμμάτων τα υλικά προστασίας covid (μάσκες μιας χρήσης, μπατονέτες).

Αύξηση υπήρξε και στα μικρότερα απορρίμματα (έως 2,5cm) κατά 3%, γεγονός που ώθησε τον Δήμο στη Θεσσαλονίκη να αναζητήσει μια αποτελεσματική λύση συλλογής απορριμμάτων.

Ως αποτέλεσμα της διερεύνησης λύσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Θεσσαλονίκης θα δοκιμάσει μέσα στους επόμενους μήνες για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πιλοτική συλλογή και απομάκρυνση των επιπλεόντων απορριμμάτων με τη χρήση μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (sea drone).

 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται για διάστημα ενός έτους:


– Πιλοτική εφαρμογή συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων με τη χρήση sea drone κατά μήκος της παραλίας της πόλης
– Τοποθέτηση ενημερωτικής ηλεκτρονικής οθόνης πληροφόρησης πολιτών
– Οργανωμένη δράση ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, με τη συμμετοχή και των επιχειρηματιών που δρουν στην παράκτια ζώνη
– Έρευνα συλλογής απορριμμάτων μέσω άλλων απλών εφαρμογών.

Η δοκιμαστική εφαρμογή της μεθόδου συλλογής των απορριμμάτων με το sea drone αναμένεται να ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού και θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το σκάφος περισυλλογής απορριμμάτων που μισθώνουν αρμόδιοι φορείς στην περιοχή.