Αντικριστά

Η εκπομπή «ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ» φιλοξενεί πρόσωπα από το χώρο της Αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ηγεσίας, της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και εκπροσώπους οργανισμών και φορέων της χώρας μας, τα οποία συζητούν για την καθημερινότητα, τις μεγάλες αλλαγές και την βιώσιμη ανάπτυξη.