Γ. Πατούλης :8 αλήθειες για τη διαχείριση της κακοκαιρίας από την Περιφέρεια Αττικής

Στόχος μας δεν είναι η άσκοπη αντιπαράθεση, αλλά η ανάδειξη της αλήθειας και η επίτευξη μέγιστης δυνατής συναίνεσης, στη διαρκή

Read more