Διακοπή των Υπηρεσιών Φύλαξης στον Δήμο Παλλήνης

«Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης ότι, κατόπιν της από 6/5/2021 καταγγελίας των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντά, Παναγιώτη Μερτύρη, Τριανταφυλλιάς Δασκαλάκη, Αθανασίου Οικονόμου, Νεκταρίου Καλαντζή, Ηλία Περδίκη, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Ειρήνης

Read more