Παρουσίασε το έργο της Φοιτητούπολης σε ειδικό FORUM ο Δήμος Φυλής

“Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας και νέου Διοικητικού Κέντρου με τη διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελεί ένα

Read more