Κοινωφελής απασχόληση ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν νέοι προσωρινοί πίνακες για 25.000 άνεργους, εξαιτίας μηχανογραφικού σφάλματος

Αναρτήθηκαν νέοι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης 25.000 ανέργων, εξαιτίας μηχανογραφικού σφάλματος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δημόσιας

Read more