Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ η προγραμματική σύμβαση για το κομβικό έργο αποχέτευσης ακαθάρτων του Αγίου Στεφάνου

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το έργο της αποχέτευσης του Αγίου Στεφάνου σηματοδοτεί η πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το

Read more